? 64 : 88 ?
6 September, 20:45

Statistics

Player Min 2P FG 3P FG FT Reb As To St Bs Pf Pts Re
M A M A M A O D
Oz Blayzer 18 0 3 1 3 0 0 0 3 1 1 0 0 2 3 1
Omri Casspi 18 0 2 1 2 0 0 1 2 1 3 0 0 0 3 1
Shawn Dawson 16 1 4 1 2 0 0 0 4 2 3 0 0 0 5 4
Lior Eliyahu 21 6 11 0 0 0 1 1 4 6 1 1 1 0 12 18
Yotam Halperin 6 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
Elishay Kadir 27 4 5 0 0 2 4 1 2 1 1 0 0 4 10 10
Gal Mekel 23 1 5 0 2 1 2 0 1 5 1 0 0 1 3 1
Yogev Ohayon 20 3 5 1 1 2 4 1 2 3 2 1 0 1 11 12
Guy Pnini 22 1 1 2 4 0 0 0 1 2 2 1 0 2 8 8
Bar Timor 20 2 2 1 2 0 0 0 2 1 2 1 0 1 7 8
Idan Zalmanson 9 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Player Min 2P FG 3P FG FT Reb As To St Bs Pf Pts Re
M A M A M A O D
Denys Lukashov 25 1 3 1 5 0 0 1 4 7 1 2 0 1 5 12
Maksym Pustozvonov 19 1 2 0 3 0 0 1 2 2 1 3 1 1 2 6
Oleksandr Lypovyy 20 2 4 2 4 0 0 0 3 5 0 2 0 0 10 16
Maksym Korniyenko 17 2 7 0 1 0 0 3 2 3 0 1 0 2 4 7
Vyacheslav Bobrov 21 4 6 0 0 1 2 0 6 5 2 0 1 2 9 16
Ihor Zaytsev 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 1
Viacheslav Kravtsov 20 7 11 0 0 3 4 5 2 0 2 0 2 3 17 19
Artem Pustovyi 17 3 5 0 0 2 4 1 6 0 1 0 2 2 8 12
Александр Кольченко 11 3 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 9 10
Руслан Отверченко 25 2 5 3 6 0 0 0 1 2 1 1 1 1 13 11
Владимир Конев 20 2 2 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7 11
Changes Closed
Last in forum